การอบรมโรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ครั้งที่ 5


การอบรมโรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ครั้งที่ 5 กับการเรียนรู้เรื่องเบาหวาน ที่มีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเบาหวานมาให้ความรู้ ที่ท่านจะสามารถนำความรู้เบาหวานที่ได้ ไปใช้กับตัวท่านเอง และยังสามารถดูแลคนรอบตัวที่เป็นเบาหวานได้อีกด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 "ยังเหลืออีกหลายหลักสูตรให้ท่านเลือก" ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอติกานต์ (โอห์ม) ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 0 2348 7000 ต่อ 4517 และ 4518 หรือ E-mail : ohmatikant@theptarin.com