ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)

 

ทุกครั้งที่มีคนบ่นว่าเจ็บแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หลายคนจะนึกถึงโรคหัวใจ แต่น้อยคนที่จะนึกต่อได้ว่าเกิดสถานการณ์ขั้นวิกฤติขึ้นแล้ว ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด อันที่จริง สาเหตุของอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาจเป็นไปได้หลายประการ แต่ความเป็นไปได้ที่ร้ายแรงที่สุด คือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack) หรือที่เรียกกันว่า “อาการหัวใจวาย” นั่นเอง

 

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ติดอันดับ 1 ใน 3 โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด และปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่สถิติจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี นั่นเป็นเพราะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความตึงเครียด และเรื่องรูปแบบการรับประทาน ที่เปลี่ยนไปของคนไทย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อโรค ปัจจุบันคนไทยมานิยมอาหาร Fast Food แบบตะวันตกมากขึ้น กินผัก กินปลา น้อยลง แม้กระทั่งเครื่องดื่ม ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่นำมาด้วยโรคภัย หากเลือกทานไม่เหมาะสม หรือขาดการออกกำลังกาย หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ อาทิ ความเครียด สูบบุหรี่ อีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)

 

สาเหตุของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)

เกิดจากไขมันเข้าไปเกาะอยู่ในผนังหลอดเลือด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตะกรัน โดยจะเข้าไปสะสมในผนังหลอดเลือดจนทำให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือด  ซึ่งเรียกว่าโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นเอง ซึ่งจะทำให้เลือด และอ๊อกซิเจนไม่สามารถวิ่งผ่านหลอดเลือดได้ดี หากปล่อยไว้ไม่รักษา ก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจแสดงอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด หรืออาจไม่แสดงอาการ แต่หากตีบถึง 70% ของผนังหลอดเลือดก็จะมีอาการหรือสัญญาณของหัวใจขาดเลือดต่างๆ

2.กลุ่มเฉียบพลันหรือ Heart Attact เกิดจากตะกรันที่สะสมในหลอดเลือดตีบซึ่งอาจตีบแค่ 45-50% แต่เกิดการแตกของตะกรันทำให้ของที่อยู่ในตะกรันแตกออกมาอยู่ในหลอดเลือดและเกิดการกระตุ้นทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือด กลายเป็นลิ่มเลือดอุดตันเฉียบพลัน อาการและความอันตรายจะรุนแรงกว่าแบบที่ 1

 

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค

 • อายุที่เพิ่มขึ้น
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไขมันในเลือดสูง
 • เบาหวาน
 • การสูบบุหรี่
 • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคอ้วน
 • อายุที่เพิ่มขึ้น
 • ขาดการออกกำลังกาย

 

อาการสำคัญที่ควรมาพบแพทย์

 • เหนื่อยง่าย
 • วิงเวียน หน้ามืด อาเจียน
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • มีเหงื่อออกตามร่างกาย
 • เจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับ โดยเฉพาะตรงกลางอก
 • เจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปยังบริเวณคอ ไหล่ และแขนทั้งสองข้างแนวทางการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

การรักษาที่ดีที่สุด คือ แพทย์จะทำการเปิดหลอดเลือดโดย การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ซึ่งเป็นวิธีการใส่สายสวนเข้าไปยังบริเวณขาหนีบหรือข้อมือผู้ป่วย เพื่อสวนเข้าไปยังหลอดเลือดหัวใจ หลังจากนั้นจึงทำการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน  เพื่อสลายไขมันที่อุดตันในหลอดเลือด และทำให้สลายการอุดตันในหลอดเลือด ทำให้เลือดสามารถไปเลี้ยงจุดที่เคยตีบได้สะดวกยิ่งขึ้น ปัจจุบันแพทย์เลือกใช้วิธีการใส่ขดลวดร่วมด้วย เพื่อป้องกันการตีบตันบริเวณส่วนปลายของหลอดเลือดหัวใจ

ในกรณีที่หลอดเลือดหัวใจตีบหลายเส้นแพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีการผ่าตัดต่อหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจหรือเรียกว่าการผ่าตัดบายพาส

ซึ่งเป็นการผ่าตัดต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเพื่อทำทางเบี่ยงเสริมหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรือตัน ทำให้เลือดไหลผ่านส่วนที่ตีบหรือตันได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้น

ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack) คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น และควรจะตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นประจำ  และควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต ซึ่งถ้าเราสามารถตรวจพบเจอโรคและรักษาได้เร็ว เราก็จะสามารถป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดบริเวณที่สำคัญๆ เช่น หลอดเลือดที่สมองหรือหลอดเลือดที่หัวใจ และลดอุบัติการการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน (Stroke) และ Heart Attack ได้

 

#หากพบอาการผิดปกติ หรือมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที อย่าปล่อยละเลยโดยเด็ดขาด

สามารถตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ ได้โดยการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) เพื่อตรวจดูความผิดปกติของหัวใจในขณะออกแรงทำกิจกรรม เพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตเฉียบพลันของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้

 

ด้วยความห่วงใยจาก ศูนย์หัวใจ iCath
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
02 348 7000