ปวดศีรษะ ไม่ควรนิ่งนอนใจ


ปวดศีรษะแบบไหน ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรไปพบแพทย์

อาการปวดศีรษะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เราได้บ่อยที่สุด  และในขณะเดียวกันก็สร้างความทุกข์ทรมานให้ผู้ที่เป็นได้มากด้วยเช่นกัน อาการปวดศีรษะเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในสมองของผู้ป่วย และปัจจัยภายนอก แต่ละส่วนยังสามารถแยกออกเป็นโรคได้อีกหลายชนิด  โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถรักษาได้ด้วยยา แต่อาการบางอย่างอาจจะบอกถึงภาวะที่อันตรายกว่านั้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพ เราจึงควรรู้เกี่ยวกับลักษณะอาการปวดศีรษะที่พบได้บ่อย เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากอาการปวดศีรษะนี้

 

ลักษณะการปวดศีรษะที่ต้องให้ความสำคัญและควรรีบพบแพทย์ ได้แก่

- ปวดรุนแรงเฉียบพลัน ทันทีทันใด

- ปวดรุนแรงมากจนทำงานไม่ได้

- ปวดในลักษณะที่ไม่เหมือนที่เคยปวดมาก่อน

- เมื่อเวลาผ่านไปอาการค่อยๆ เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ

- มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ไข้สูง ชัก มองเห็นภาพซ้อน อาเจียนรุนแรง แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

 

กลุ่มที่ควรระวังเป็นพิเศษ...หากมีอาการปวดศีรษะ

 • ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะแบบเฉียบพลันโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
 • ผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปี
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น มะเร็งเต้านม เพราะอาจมีการกระจายไปที่สมองและกลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อเอดส์

 

เมื่อมีอาการปวดศีรษะควรดูแลตนเองอย่างไร

 • เมื่อปวดศีรษะ รับประทานยาแก้ปวด ได้เท่าที่จำเป็น เช่น ในผู้ใหญ่รับประทานยาพาราเซตามอล ขนาด (500 mg) 1 – 2 เม็ด ห่างกัน 4 – 6 ชั่วโมง ไม่ควรรับประทานติดต่อกัน นานเกิน 3 วัน หากไม่หายให้ไปพบแพทย์
 • อย่าไปรักษาในแนวทางที่เสี่ยงอันตราย เช่น การนวดที่รุนแรง
 • จัดสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงานให้เหมาะสม เช่น โต๊ะเก้าอี้ทำงาน ปรับระดับให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของเรา ดูว่าแสงสว่างที่โต๊ะทำงานสว่างพอไหม มีไฟกะพริบไหม
 • ตรวจสายตาบ้างหากมีอาการปวดศีรษะผิดปกติ เพื่อเลือกใส่แว่นที่พอเหมาะกับสายตา
 • หลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือสิ่งกระตุ้น ที่ก่อให้เกิดความเครียดที่ทำให้ปวดหัว
 • รู้จักพักผ่อนคลายเครียด นอนหลับให้เพียงพอ
 • งดชากาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์
 • ปรึกษาแพทย์

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยทำงาน นอนไม่ค่อยหลับ สายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ และมีการรับประทานยาบางชนิดเป็นประจำ เมื่อมีอาการปวดศีรษะผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียด

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
02 348 7000