Health Tip บอกรักหัวใจทุกวัน

หัวใจเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายของเราที่ไม่เคยหยุดทำงาน ดังนั้น การหันมาดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

การดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง ไม่เพียงแต่ดูแลแค่สุขภาพหัวใจเพียงเท่านั้น แต่ที่สำคัญที่สุด คือการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงควบคู่กันไปด้วย

การพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพร่างกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงพร้อมไปกับหัวใจและการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพหัวใจร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่ก่อนเริ่มมีอาการหรือการป้องกันในระยะเริ่มต้นจะได้ผลดีกว่าการรักษาในระยะลุกลาม

ดังนั้น การตรวจสุขภาพร่างกายและหัวใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงเป็นการดีที่สุดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด iCath
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
02-348-7000 ต่อ 2200,2210,2211