ทำไมจึงควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ทำไมจึงควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปี?

เพราะเชื้อไข้หวัดใหญ่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ในการผลิตวัคซีนแต่ละปีจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตามเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน เพื่อให้ครอบคลุมเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุและหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ร่างกายเราจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคประมาณ 1 ปี ดังนั้นเพื่อป้องกันร่างกายจากไข้หวัดใหญ่ เราจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี !!!

ใครบ้างที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทุกช่วงอายุ ในเด็กจนถึงผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ  รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ ก็สามารถรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนเท่านั้น

โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้ว ยิ่งสมควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

กลุ่มบุคคลที่ “ไม่” ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

1.ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง

2.ผู้ที่มีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน

3.ผู้ป่วยที่มีโรคประจำกำเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
02 348 7000