ความดันโลหิตสูง โรคใกล้ตัวที่ควรระวัง

ความดันโลหิตสูง แม้ว่าจะเกิดอาการผิดปกติขึ้นกับร่างกายเรา อย่างอาการปวดศีรษะ ปวดท้ายทอย หรือในขณะที่บางคนเกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่มีอาการใดๆ เกิดขึ้นเลยก็ตาม แต่สุดท้ายในระยะยาวก็อาจเสี่ยงให้เกิดโรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจ ,โรคหลอดเลือดสมอง ,โรคไต รวมถึงโรคเส้นเลือดแดงโป่งพอง การควบคุมและรักษาความดันอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญในการป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดกับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย

ดังนั้น โรคความดันโลหิตสูงจึงจำเป็นต้องรักษา เมื่อสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ก็จะส่งผลให้อายุยืนและลดความเสี่ยงที่จะตามมาได้

 

ความดันโลหิตสูง...ทำไมต้องรักษา
ความดันโลหิตสูง ที่พบส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ส่วนหนึ่งเกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ แต่สามารถควบคุมได้โดยการรับประทานยาเป็นประจำและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

ความดันโลหิตสูงคือ ภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดแดงสูง หากปล่อยทิ้งไว้ในระยะยาวจะทำให้เกิดความเสียหายแก่อวัยวะหลายระบบในร่างกาย

ความดันโลหิตสูงมี 2 ค่า คือ

- ค่าตัวบน เป็นความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบเลือด ออกไปสู่ระบบไหลเวียนของโลหิต

- ค่าตัวล่าง เป็นความดันของหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจคลายตัว

ค่าความดันปกติ ในปัจจุบันถือเอาค่าตัวบนไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าตัวล่างไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท

 

ความดันโลหิตสูง การรักษาเบื้องต้น คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต เช่น

· ควบคุมน้ำหนักตัวให้ได้มาตรฐาน

· ลดอาหารเค็ม

· งดดื่มแอลกอฮอล์

· ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

· งดสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้หลอดเลือดแดงตีบตัน

 

คนที่ความดันสูงเล็กน้อยและตั้งใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวอาจควบคุมความดันได้โดยไม่ต้องทานยา แต่ถ้าความดันสูงมากมาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะควบคุมความดันได้ จึงจำเป็นต้องทานยาควบคู่ไปด้วย โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้หลอดเลือดแดงอุดตัน ต้องรักษาควบคุมน้ำตาลและไขมันในเลือดให้ดีด้วย

 

อาการของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอาจจะไม่มีอาการใดๆ เลย หรืออาจจะพบว่ามีอาการปวดศีรษะ มึนงง เวียนศีรษะ และเหนื่อยง่ายผิดปกติ อาจมีอาการแน่นหน้าอกหรือนอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 2 กรณีด้วยกันคือ

กรณีที่ 1 ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงโดยตรง ได้แก่ภาวะหัวใจวายหรือหลอดเลือดในสมองแตก

กรณีที่ 2 ภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดแดงตีบหรือตัน เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ โรคหลอดเลือดสมองตีบ เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือหลอดเลือดแดงในไตตีบมากถึงขั้นไตวายเรื้อรังได้

 

ภาวะแทรกซ้อน

- หัวใจทำงานหนักขึ้น ทำให้ผนังหัวใจหนาตัวและถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องผนังหัวใจจะยืดออกและเสียหน้าที่ ทำให้เกิดหัวใจโต และหัวใจวายได้ในที่สุด

- หลอดเลือดแดงในตาจะเสื่อมลงอย่างช้าๆ อาจมีเลือดที่จอตา ทำให้ประสาทตาเสื่อม ตามัวลงเรื่อยๆ จนตาบอดได้

- เลือดอาจไปเลี้ยงไตไม่พอ เนื่องจากหลอดเลือดเสื่อม ทำให้ไตวายเรื้อรังและภาวะไตวาย จะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอีก

- อาจเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบตันหรือแตก ทำให้เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
02 348 7000