การตรวจสุขภาพดีอย่างไร

ห่วงใย..ดูแลสุขภาพ ด้วยการเลือกตรวจสุขภาพ ให้เหมาะสมกับท่านและคนที่ท่านรัก

การตรวจสุขภาพสำหรับวัยเรียน - วัยทำงาน :  อายุน้อยกว่า 30 ปี
วัยทำงานในปัจจุบัน เรามักจะทุ่มเทชีวิตไปกับการทำงานเป็นส่วนใหญ่จนละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพ  คนวัยนี้จะดูแข็งแรงและไม่ค่อยมีอาการเจ็บป่วย แต่อย่างไรก็ตามก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี  ปีละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ เพราะการตรวจสุขภาพในช่วงวัยนี้จะเป็นการตรวจพื้นฐาน เพื่อค้นหาความเสี่ยง และทำให้ทราบถึงปัญหาเบื้องต้น เพื่อการเตรียมตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป

 

การตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงาน : อายุ 30 – 45  ปี
สุขภาพของคนวัย 30 – 45 ปี  เป็นระยะที่ไลฟ์สไตล์ของหลายๆ คนเปลี่ยนไปเนื่องจากหน้าที่การงาน  เรื่องอาหาร หรือแม้กระทั่งการออกกำลังกาย คนวัยนี้มักสะสมความเครียดทั้งจากการงานและชีวิตครอบครัว  การเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่ความเสี่ยงสะสมต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น  การตรวจสุขภาพของคนวัยนี้จึงต้องเจาะไปที่การคัดกรองโรคเหล่านี้ ควบคู่กับการวางแผนปรับวิถีชีวิตให้ถูกต้อง หากรู้สาเหตุของโรคเร็ว สามารถปรับปรุงและป้องกันโรคนั้นได้แต่เนิ่นๆ

 

การตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงาน : อายุ  45 ปีขึ้นไป
เป็นวัยที่เตรียมพร้อมกับการก้าวเข้าสู่วัยทองที่สมบูรณ์แข็งแรง  เป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นหลัก การตรวจสุขภาพวัยนี้ต้องเน้นไปที่โรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น หัวใจ ไต สมอง ช่องท้อง มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ และต้องตรวจสอบความครบถ้วน ของวัคซีนโรคติดเชื้อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม  ในวัยนี้สำหรับคุณผู้ชายควรมีการใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับมะเร็งตับ , มะเร็งลำไส้ และสำหรับคุณผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก การตรวจเป็นระยะจะช่วยค้นพบความเสี่ยงของโรคได้เร็วและจัดการได้อย่างทันท่วงที

แต่ละคน แต่ละวัยมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะด้วยประวัติครอบครัว อาการที่เป็นอยู่หรือพฤติกรรมการดำรงชีวิต  การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยส่งสัญญาณให้วางแผนเพื่อป้องกันโรค หรือทำการรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพื่อสุขภาพที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่ายของท่านและคนที่ท่านรัก

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
02 348 7000