บทความ


บทความ
#TheptarinHospital #โรงพยาบาลเทพธารินทร์ #ศูนย์หัวใจ #หัวใจ #ดูแลหัวใจ #โรคหัวใจ #ป้องกันโรคหัวใจ #รู้ทันโรคหัวใจ

เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจ โดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายด้วยการเดิน/วิ่งบนสายพาน หรือปั่นจักรยาน เพื่อทดสอบว่าเมื่อหัวใจต้องการออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นขณะออกกำลังจนถึงเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว


รายละเอียดเพิ่มเติม
#TheptarinHospital #โรงพยาบาลเทพธารินทร์ #ศูนย์หัวใจ #หัวใจ #ดูแลหัวใจ #โรคหัวใจ #ป้องกันโรคหัวใจ #รู้ทันโรคหัวใจ

เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ


รายละเอียดเพิ่มเติม
#TheptarinHospital #โรงพยาบาลเทพธารินทร์ #ศูนย์หัวใจ #หัวใจ #ดูแลหัวใจ #โรคหัวใจ #ป้องกันโรคหัวใจ #รู้ทันโรคหัวใจ

เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่เเละหัวใจ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสูง ทำงานโดยการอาศัยหลักของการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเช่นเดียวกับอัลตราซาวด์ คือการส่งคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาประมวลผลแล้วปรากฏออกมาเป็นภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถเห็นการทำงานของหัวใจได้


รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้หญิงกับเบาหวาน โรคเบาหวาน โรคเรื้อรังไม่ติด โรคแทรกซ้อนเบาหวาน ตาบอดจากเบาหวาน เบาหวานตัดเท้า เบาหวานไตเสื่อม รักษาเบาหวาน ความรู้เบาหวาน อ้วนเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ เป็นโรคที่น่ากลัวกว่าชื่อ “หวานๆ” เป็นต้นเหตุที่นำไปสู่ความพิการต่างๆ เช่น ตาบอด ไตวาย และแผลเรื้อรังที่เท้าจนต้องตัดขา เป็นต้น


รายละเอียดเพิ่มเติม