Managing Asia 2019

เมื่อในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้เกียรติต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัย Northeastern University เมือง Boston สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการสัมมนาสำหรับผู้บริหารภายใต้ชื่อ Managing Asia 2019 จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี รศ. ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร เป็นผู้นำทีม

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน case study การบริหารธุรกิจตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยได้ถูกเลือกเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกทั้งในแถบทวีปยุโรปและอเมริกา 10 ปีซ้อน

ซึ่งการมาดูงานครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้จากการบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงานภาคธุรกิจแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้สัมผัสกับบันไดทางหนีเบาหวาน การเจาะประเมินน้ำตาลเบื้องต้น และยังได้วิชาป้องกันออฟฟิศซินโดรมง่ายๆจากผ้าขนหนู โดยทีม Wellness Consultant ของ MEDE Health Solution Club อีกด้วย เรียกว่ามาทีเดียวได้ครบทั้งความรู้การดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน