วันเบาหวานโลก

พฤศจิกายน เดือนเบาหวานโลก ปีนี้ สมาพันธ์เบาหวานโลก (IDF) ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์วันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว” เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม สมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเช่นกัน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้เกิดผลดีทั้งตัวผู้ป่วยและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ภายใต้ชื่อ"พระราม 4 ปลอดเบาหวาน" ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน จัดขึ้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561