มอบเงินสนับสนุน Smiles on Wings

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.นพ. เทพ หิมะทองคำ  ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ พร้อมด้วย ทพ.มีชัย สมหวังประเสริฐ ผู้จัดการศูนย์ทันตกรรมเทพธารินทร์ และดร.ทินภา หิมะทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร ได้ร่วมมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ Smiles on Wings  โดยมี ทพญ.อุสาห์  บุนนาค ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการมอบเงินครั้งนี้เพื่อการสนับสนุนกิจกรรม 3rd Annual Leadership Retreat  อันเป็นการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนด้านการศึกษาและงานสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดาร