มอบอั่งเปาสุขภาพ แทนคำขอบคุณ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปีหมูทอง ด้วยกิจกรรมมอบ “อั่งเปาสุขภาพ” แด่ผู้รับบริการและผู้ป่วยใน นำโดย ดร.ทินภา หิมะทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร

ทั้งนี้เพื่อแทนคำขอบคุณที่ทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลเทพธารินทร์เป็นผู้ดูแลสุขภาพของท่าน และขอส่งความปรารถนาดีแด่ทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป

โรงพยาบาลเทพธารินทร์.....เราไม่เพียงแค่การดูแลรักษายามเจ็บป่วยเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญในเรื่องส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี โดยเน้นการดูแลตนเองในเชิงป้องกัน และการปรับไลฟ์สไตล์วิถีการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีอีกด้วย