มอบยา มอบน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ


 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเทพธารินทร์ นำโดย ดร.ทินภา หิมะทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร  พร้อมตัวแทนพนักงาน เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม “มอบยา มอบน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ” เพื่อส่งมอบความห่วงใยในระบบการจัดการยาของสถานศึกษา จึงได้มอบตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้านให้แก่คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย โดยมีอาจารย์สุริยา ต้นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

ไม่เพียงแค่การดูแลรักษายามเจ็บป่วยเท่านั้น  แต่โรงพยาบาลเทพธารินทร์  เรายังให้ความสำคัญในเรื่องส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี โดยเน้นการดูแลตนเองในเชิงป้องกัน และการปรับไลฟ์สไตล์วิถีการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีอีกด้วย