ชนะเลิศความร่วมมือระหว่างองค์กร

 
 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร 
ในฐานะบริษัทคู่สัญญาผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพ ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต
 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ดร.ทินภา หิมะทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร  ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเทพธารินทร์  ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (โรงพยาบาลขนาดกลาง) ในฐานะบริษัทคู่สัญญาผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพ ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว และได้รับเกียรติจากนายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล Healthcare Quality & Accreditation Expert สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ในฐานะกรรมการด้านการแพทย์ และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี จัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ