กิจกรรม


กิจกรรม
Eventเบาหวาน เรียนรู้เบาหวาน การดูแลเบาหวาน ลดโรคแทรกซ้อนเบาหวาน ลดค่าใช้จ่ายเบาหวาน

Eventเบาหวาน เรียนรู้เบาหวาน การดูแลเบาหวาน ลดโรคแทรกซ้อนเบาหวาน ลดค่าใช้จ่ายเบาหวาน


รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณธัญญา วรรณพฤกษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน

คุณธัญญา วรรณพฤกษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน


รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม "SAFETY DAY" กับทางเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น และรวมถึง บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อ 17 - 18 ต.ค 2560 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ภายใต้กิจกรรม

เมื่อ 17 - 18 ต.ค 2560 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ภายใต้กิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม