กิจกรรมเบาหวานโลก "โรงเรียนสายน้ำผึ้ง"

พฤศจิกายน เดือนเบาหวานโลก โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง จัดกิจกรรม"พระรามสี่ปลอดเบาหวาน" ภายในงานมีการสอนวัดประเมินความเสี่ยงเบาหวาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำน้องๆ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ไปประเมินความเสี่ยงเบาหวานให้กับคนรอบตัว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง *สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ สามารถประเมินความเสี่ยงเบาหวานได้ที่ https://www.theptarin.com/dm.php