โรงพยาบาลพนมไพร เยี่ยมดูงานเทพธารินทร์

บุคลากรสาธารณสุขจากเครือข่ายโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มาเยี่ยมดูงานเทพธารินทร์ รวมจำนวน 20 คน โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลเทพธารินทร์กับโรงพยาบาลพนมไพร จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลเทพธารินทร์