พระรามสี่ปลอดเบาหวาน (บริษัท.เอ็กซอนโมบิล จำกัด)

พฤศจิกายน เดือนเบาหวานโลก โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับ บริษัท.เอ็กซอนโมบิล จำกัด จัดกิจกรรม "พระรามสี่ปลอดเบาหวาน" ภายในงานมีการตรวจวัดประเมินความเสี่ยงเบาหวาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ.บริษัท.เอ็กซอนโมบิล จำกัด อาคารวิบูลย์ธานี