กิจกรรมเบาหวานโลก "บริษัท.ปตท.จำกัด (มหาชน)"

พฤศจิกายน เดือนเบาหวานโลก โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับ บริษัท.ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "พระรามสี่ปลอดเบาหวาน" ภายในงานมีการตรวจวัดประเมินความเสี่ยงเบาหวาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ.บริษัท.ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระโขนง