กิจกรรมเบาหวานโลก "ชุมชนคลองเตย"

พฤศจิกายน เดือนเบาหวานโลก โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับ ชุมชนคลองเตย จัดกิจกรรม "พระรามสี่ปลอดเบาหวาน" ภายในงานมีการตรวจวัดประเมินความเสี่ยงเบาหวาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ.ชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 *สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ สามารถประเมินความเสี่ยงเบาหวานได้ที่ https://www.theptarin.com/dm.php