• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

แพ็กเกจดูแลสุขภาพออนไลน์โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

  • หน้าหลัก
  • แพ็กเกจดูแลสุขภาพออนไลน์โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
แพ็กเกจดูแลสุขภาพออนไลน์โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
แพ็กเกจดูแลสุขภาพออนไลน์โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
พูดคุยผ่านระบบ Dietz ติดตามดูแลผ่านช่องทางออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000
รายละเอียดแพ็กเกจ

นักกำหนดอาหาร
บริการให้คำปรึกษาและวางแผนการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพรายบุคคล ประเมินการรับประทานอาหารจาก online food record  เหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวาน ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ผู้เป็นโรคไตหรือผู้มีโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ต้องการปรึกษาเรื่องอาหารต่อเนื่อง

ราคา 599 บาท ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ราคา 999 บาท ระยะเวลา 1 เดือน

ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
บริการให้คำปรึกษาและติดตามระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจสอบผลน้ำตาลปลายนิ้ว เพื่อปรึกษาแพทย์ปรับยาฉีดอินซูลิน ให้คำแนะนำในการแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำหรือสูง และการดูแลตนเองยามเจ็บป่วย เหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวานที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมาย

ราคา 599 บาท ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ราคา 999 บาท ระยะเวลา 1 เดือน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย
บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์พฤติกรรม ปัญหาและอุปสรรค ตั้งเป้าหมาย เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและประเมินผล ออกกำลังกายกับโค้ชผ่านช่องทาง online

ราคา 5,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือน
ราคา 29,360 บาท ระยะเวลา 6 เดือน

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email