• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
Mammogram โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
HPV Vaccine โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กผู้หญิง
HPV Vaccine วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง
HPV Vaccine โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งในเด็กผู้ชาย
โปรแกรมวัคซีน ป้องกันงูสวัด
วัคซีนเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันแข็งแรงสมวัย
Tavi สิ้นหัวใจตีบเปลี่ยนได้ ไม่ต้องผ่าตัด

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours