• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
โปรแกรมตรวจสุขภาพช่วงวัย
วัคซีน HPV (Gardasil) ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
การตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear)
แพ็กเกจยาฉีดรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
โปรแกรมตรวจประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก
โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email