• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์

 • คณะแพทย์
 • นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์
นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์

นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอสลิสม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Certificate of Instructor for Advance Cardiac Life Support (ACLS)
 • Certificate of Fellowship Clinical Training in Endocrinology
 • Certified Thai diabetes educator, Thai Association of Diabetes Educators
 • Certified Thai Board of Internal Medicine

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:20 - 17:00
-
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 15:00
-
08:00 - 16:00

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email