• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

  • คณะแพทย์

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
14:00 - 16:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 16:00
12:00 - 19:00
09:00 - 20:00
08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

09:00 - 19:00

09:00 - 20:00
08:00 - 19:00

08:00 - 19:00

09:00 - 19:00

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00

14:00 - 20:00
08:00 - 16:00

12:00 - 19:00

08:00 - 20:00
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 16:00

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email