• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์

  • คณะแพทย์
  • พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์
พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์

พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอสลิสม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certification in hyperbaric medicine, Thai navi
  • Certification of hyperbaric medicine team training Certification of wound care, International ATMO, Texas, San Antonio 2009.
  • Clinical Observership in foot and ankle surgery and wound care University of California, San Diego 2009.

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:30 - 12:00
09:30 - 20:00
09:30 - 14:00
09:30 - 14:00
09:30 - 14:00
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email