• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

พญ.ศิริพร อธิสกุล

 • คณะแพทย์
 • พญ.ศิริพร อธิสกุล
พญ.ศิริพร อธิสกุล

พญ.ศิริพร อธิสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ

หัตถการ

 • ฉีดสีและซ่อมแซมหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน
 • ตรวจกายวิภาคภายในของหลอดเลือดหัวใจด้วยอัลตราซาวด์และคลื่นแสงตัดขวาง
 • ตรวจสรีรวิทยาการไหลของเลือดผ่านรอยโรคในหลอดเลือดหัวใจ

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อายุรศาสตร์รอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of expert training incomplex coronary intervention, peripheral artery intervention and structural heart intervention, Kurashiki Central Hospital, Kurashiki, Okayama, Japan

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
16:00 - 19:00
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email