• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

  • คณะแพทย์
  • พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์
พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certification Board of Cardiovascular Computed Tomography (CBCCT)
  • Certification Cardiac CT Core Lab, Harbor-UCLA Medical Center, USA

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
-
-
08:00 - 17:00
-

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email