• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

นพ.วศิน พุทธารี

 • คณะแพทย์
 • นพ.วศิน พุทธารี
นพ.วศิน พุทธารี

นพ.วศิน พุทธารี

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ

หัตถการ

 • ฉีดสีและซ่อมแซมหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน
 • ตรวจกายวิภาคภายในของหลอดเลือดหัวใจด้วยอัลตราซาวด์และคลื่นแสงตัดขวาง
 • ตรวจสรีรวิทยาการไหลของเลือดผ่านรอยโรคในหลอดเลือดหัวใจ
 • เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติกผ่านสายสวน

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • American Board of Internal Medicine,  Emory University School of Medicine Atlanta Georgia USA
 • American Board of cardiology, Emory University School of Medicine Atlanta Georgia USA
 • Certificate for International Cardiology Fellowship,  Emory University School of Medicine Atlanta Georgia USA

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
17:00 - 18:00
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email