• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.วิทยา จงศุภางครัตน์

  • คณะแพทย์
  • นพ.วิทยา จงศุภางครัตน์
นพ.วิทยา จงศุภางครัตน์

นพ.วิทยา จงศุภางครัตน์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
11:00 - 11:30
-
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email