• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

 • คณะแพทย์
 • นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ
นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ

หัตถการ

 • ฉีดสีและซ่อมแซมหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน
 • ตรวจกายวิภาคภายในของหลอดเลือดหัวใจด้วยอัลตราซาวด์และคลื่นแสงตัดขวาง • ตรวจสรีรวิทยาการไหลของเลือดผ่านรอยโรคในหลอดเลือดหัวใจ
 • เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติกผ่านสายสวน

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อายุรศาสตร์รอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Training Coronary Intervention., Kurashiki Central Hospital, Kurashiki, Okayama, Japan

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
17:00 - 19:00
-
-
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email