• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล

  • คณะแพทย์
  • นพ.เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล
นพ.เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล

นพ.เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
09:00 - 15:00
-
-
-
-
11:00 - 16:00
อาทิตย์ที่ 1,3,5 (งดอาทิตย์ที่ 2,4)

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email