• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

ศาสตราธิคุณนายแพทย์ วสันต์ อุทัยเฉลิม

 • คณะแพทย์
 • ศาสตราธิคุณนายแพทย์ วสันต์ อุทัยเฉลิม
ศาสตราธิคุณนายแพทย์ วสันต์ อุทัยเฉลิม

ศาสตราธิคุณนายแพทย์ วสันต์ อุทัยเฉลิม

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ

หัตถการ

 • ฉีดสีและซ่อมแซมหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน
 • ตรวจกายวิภาคภายในของหลอดเลือดหัวใจด้วยอัลตราซาวด์และคลื่นแสงตัดขวาง
 • ตรวจสรีรวิทยาการไหลของเลือดผ่านรอยโรคในหลอดเลือดหัวใจ
 • ฉีดสีและซ่อมแซมหลอดเลือดส่วนปลายของขา
 • ฝังอุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว
 • ฝังอุปกรณ์ปิดรูรั่วในหัวใจที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติกผ่านสายสวน

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการสวนหัวใจและหลอดเลือดและการขยายหลอด • เลือดหัวใจด้วยบอลลูน Leiden University Medical center(LUMC) ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์อนุสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง ประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการสวนหัวใจและหลอดเลือดและการขยายหลอด เลือดหัวใจด้วยบอลลูน Leiden University Medical center(LUMC) ประเทศเนเธอร์แลนด์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
-
17:00 - 19:00
งดศุกร์ที่ 2 ของเดือน
09:00 - 12:00
-

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email