• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ผศ.นพ. พงศ์อมร บุนนาค

  • คณะแพทย์
  • ผศ.นพ. พงศ์อมร บุนนาค
ผศ.นพ. พงศ์อมร บุนนาค

ผศ.นพ. พงศ์อมร บุนนาค

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certified Thai Board of Internal Medicine
  • Certificate of Proficiency in Internal Medicine, Thailand
  • Clinical Fellow in Endocrinology Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • Certificate of Fellowship Training in Endocrinology University of California, Los Angeles, USA
  • Research Fellow in Endocrinology & Hypertension UCLA San Fernando Valley Program, Sepulveda, CA, USA

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
-
-
-
09:30 - 12:00

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email