• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

วัคซีนป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก

วัคซีนป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก
วัคซีนป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก
จากเชื้อไวรัส Enterovirus 71 (EV71)

ราคา 5,900 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email