• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

สิทธิพิเศษ Moderna

สิทธิพิเศษ Moderna
สิทธิพิเศษ Moderna

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000

 

โปรแกรมที่เข้าร่วมกับโปรโมชั่นดังกล่าว

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย
www.theptarin.com/th/แพ็คเกจ-โปรโมชั่น/87/โปรแกรมตรวจสุขภาพช่วงวัย

โปรแกรมตรวจหัวใจและหลอดเลือด
www.theptarin.com/th/แพ็คเกจ-โปรโมชั่น/17/ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

โปรแกรมเบาหวานเบาใจ
www.theptarin.com/th/แพ็คเกจ-โปรโมชั่น/9/โปรแกรมเบาหวาน-เบาใจ

บัตรสมาชิกเทพธารินทร์
www.theptarin.com/th/แพ็คเกจ-โปรโมชั่น/4/บัตรสมาชิกเทพธารินทร์

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours