• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ตรวจหาแคลเซียมและหินปูนในผนังหลอดเลือดหัวใจ

  • หน้าหลัก
  • ตรวจหาแคลเซียมและหินปูนในผนังหลอดเลือดหัวใจ
ตรวจหาแคลเซียมและหินปูนในผนังหลอดเลือดหัวใจ
ค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
(Calcium Score ตรวจหาแคลเซียมและหินปูนในผนังหลอดเลือดหัวใจ)


ราคา 3,000 บาท
จากปกติราคา 8,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours