• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ตรวจโควิดราคาโปรโมชั่น Walk-in 24 ชั่วโมง !!

  • หน้าหลัก
  • ตรวจโควิดราคาโปรโมชั่น Walk-in 24 ชั่วโมง !!
ตรวจโควิดราคาโปรโมชั่น Walk-in 24 ชั่วโมง !!
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์ ทราบผลภายใน 24 ชม.
ราคา 2,300 บาท

ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ ทราบผลภายใน 45 นาที
ราคา 790 บาท

ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี ATK ทราบผลภายใน 20 นาที
ราคา 375 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours