• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรโมชั่นตรวจ Low dose CT for lung cancer

โปรโมชั่นตรวจ Low dose CT for lung cancer


โปรโมชั่น

Low dose CT for lung cancer

 


ราคาพิเศษ 3,900 บาท 


จากราคาปกติ 8,000 บาท 
(ราคาไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564
 

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours