• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ตรวจมวลกระดูก Bone Mineral Density

ตรวจมวลกระดูก Bone Mineral Density
ตรวจมวลกระดูก Bone Mineral Density

ราคา 1,500 บาท
จากราคาปกติ 3,000 (ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours