• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรโมชั่นตรวจมวลกระดูก Bone Mineral Density

โปรโมชั่นตรวจมวลกระดูก Bone Mineral Density


โปรโมชั่น

ตรวจมวลกระดูก Bone Mineral Density

 


ราคาพิเศษ 1,500 บาท 


จากราคาปกติ 3,000 

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564
 

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours