• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้อง

แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้อง


แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้อง  

Minimally invasive surgery packages

 

ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:   trh.medathome

 
การผ่าตัดผ่านกล้อง คือการผ่าตัดเพื่อรักษาโรค หรือวินิจฉัยโดยการเจาะผ่านช่องท้องหรือผิวหนังใกล้เคียงบริเวณอวัยวะที่ต้องการผ่าตัดและสอดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องขนาดเล็กเข้าไปเพื่อบันทึกภาพและส่งมายังจอรับ ซึ่งทำหน้าที่แทนตาของศัลแพทย์ ไม่จำเป็นต้องเปิดแผลยาวและลดความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด
 

ประโยชน์ของการผ่าตัดผ่านกล้อง

  • เสียเลือดน้อย ทำให้โอกาสที่จะต้องให้เลือดทดแทนก็น้อยลงด้วย
  • แผลขนาดเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว
  • โอกาศมีแผลติดเชื้อหลังผ่าตัด และเกิดแผลเป็นน้อยมาก

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours