• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรแกรมตรวจไทรอยด์

โปรแกรมตรวจไทรอยด์

สําหรับผู้ที่ทราบหรือสงสัยว่าตนเองจะเป็นโรคไทรอยด์ การมาพบแพทย์ไทรอยด์ครั้งแรกนั้น
แพทย์จะใช้ข้อมูลจาก การซักประวัติตรวจร่างกาย ประกอบกับผลการตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์อย่างละเอียด
และ/ หรืออัลตราซาวด์ไทรอยด์ เพื่อวินิจฉัยแยกประเภทของโรคไทรอยด์และแนะนําวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแต่ละบุคคลได้

สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โทร 02-348-7000

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดโปรแกรม
 
อาการ โปรแกรมตรวจแนะนํา ราคาปกติ(บาท) ราคาพิเศษ(บาท)
ต่อมไทรอยด์ทํางานผิดปกติ ได้แก่ เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว น้ําหนักลด ขี้ร้อน หรือ เฉื่อยชา น้ําหนักเพิ่ม ขี้หนาว TR1
T3, FT4, TSH, Anti-TP0, Anti-Tg
2,710 1,900
มีอาการของต่อมไทรอยด์อักเสบ เช่น มีไข้่ต่อมไทรอยด์โตและเจ็บปวด TR2
T3, FT4, TSH, Anti-TPO, Anti-Tg,ESR
2,980 2,100
มีก้อนที่คอโต TR3
TSH, Anti-TPO, Anti-Tg, Thyroid Ultrasound
3,900 2,900

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours