• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ค้นหาแคลเซียมและหินปูนในผนังหลอดเลือด

  • หน้าหลัก
  • ค้นหาแคลเซียมและหินปูนในผนังหลอดเลือด
ค้นหาแคลเซียมและหินปูนในผนังหลอดเลือด


Calcium Score 

ค้นหาแคลเซียมและหินปูน
ในผนังหลอดเลือด

 


ราคา 3,000 บาท 

 
  • ระยะเวลา วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours