• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Premium Life

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Premium Life

 

 ลดสูงสุด 60% !!    

 

ชาย 10,700 บาท

(จากปกติ 22,200 บาท)
 

หญิง 14,400 บาท

(จากปกติ 32,400 บาท)


วันนี้ - 30 เมษายน 2564


 

 

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours