• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปร 1 แถม 1 ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

  • หน้าหลัก
  • โปร 1 แถม 1 ต้อนรับเดือนแห่งความรัก
โปร 1 แถม 1 ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

 พิเศษ 1 แถม 1 

ตรวจแคลเซียมและหินปูนในผนังหลอดเลือดหัวใจ

ราคาพิเศษ 4,000 บาท

 

 พิเศษ 1 แถม 1  

แพ็คหลอดเลือดหัวใจ Platinum

ราคาพิเศษ 9,800 บาท

(ไม่รวมค่าบริการทางโรงพยาบาล)

**ระยะเวลาโปรโมชัน วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564
 

 

 

ตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ คืออะไร

คือการตรวจหาปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)  

โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ซึ่งแคลเซียมหรือหินปูนในผนังหลอดเลือดหัวใจ แสดงถึงความเสื่อมและการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจ  สามารถตรวจพบได้ก่อนที่จะมีการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งนำไปสู่การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายและเสียชีวิตเฉียบพลัน โดยแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจไม่ได้พบเฉพาะผู้ที่มีอายุมากเท่านั้น แต่ยังพบได้ในคนที่มีไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ เป็นต้น

หากตรวจไม่พบแคลเซียมหรือหินปูนที่ผนังหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ (Coronary calcium score) หรือพบค่าเป็น 0 จะบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงที่จะมีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต่ำมาก ในทางตรงกันข้ามหากค่า (Coronary calcium score) สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าที่มากกว่า 400 จะบ่งชี้ว่าคุณอาจจะมีหลอดเลือดตีบแล้วและมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภายในระยะเวลา 2-5 ปีสูงมาก แม้ว่าจะมีอาการหรือไม่มีก็ตาม

ประโยชน์ของการตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่อง CT Scan
การตรวจวัดปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) เป็นการตรวจที่ไม่อันตราย ไม่เจ็บตัว ไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี และไม่ต้องนอน โรงพยาบาลใช้เวลาตรวจประมาณ 10-15 นาที  หลังตรวจสามารถทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้เครื่องนี้มีความเร็วในการแสกนภาพสูง สามารถแสกนภาพขณะที่หัวใจเต้นได้ดี และบอกถึงปริมาณคราบหินปูนที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจได้แม่นยำและภาพคมชัดต่อเนื่อง แพทย์จึงสามารถใช้เครื่องนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงของความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของผู้ป่วยแต่ละรายได้
 


รายการตรวจแพ็คหลอดเลือดหัวใจ Platinum
 

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours