• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธู์

  • หน้าหลัก
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธู์
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธู์


 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
4 สายพันธู์  

ราคาพิเศษ 900 บาท

 

ระยะเวลาวันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 
 

 

 


การป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่มีผลกระทบมาก มีอาการอย่างน้อย 7- 10 วัน และ ในบางรายอาจมีอาการรุนแรง จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล หรือ มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้
 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันจึงมีความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้ว 
 

สิ่งสำคัญ คือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ ใกล้ช้ดกับคนที่เป็นหวัด ไม่ควรใช้ของใช้ต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม และไม่ควรใช้ของใช้ต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะ ช้อน จาน ชาม และ ไม่ควรอยู่ในสถานที่แออัด เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะกระจายอยู่ในอากาศ และน้ำมูก น้ำลาย ของคนที่เป็นโรคนี้
 

อย่างไรก็ตาม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกปี เพราะเชื้อไวรัสจะเปลี่ยนสายพันธ์ที่ระบาดแต่ละปีไม่เหมือนกัน

สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
โทร 02-348-7000 ต่อ 3123, 3124

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours