• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

แพ็คเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

แพ็คเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  

ราคาพิเศษ 590 บาท

(ราคาปกติ 1,100.-)

 วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด  

ราคาพิเศษ 5,700 บาท

(ราคาปกติ 7,000.-)

 วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ  

13 สายพันธุ์ ราคาพิเศษ 2,400 บาท

(ราคาปกติ 2,600.-)

23 สายพันธุ์ ราคาพิเศษ 1,500 บาท

(ราคาปกติ 1,700.-)

 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก  

ราคาพิเศษ 790 บาท

(ราคาปกติ 850.-)

ระยะเวลา 1 ก.พ. - 30 เม.ษ. 2564 

**ราคารวมค่าแพทย์ ค่าวิสัญญีแพย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 

 
จำเป็นหรือไม่ .. วัคซีนในผู้สูงอายุ ?

    วัคซีนไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับเด็ก เท่านั้น ยังมีความจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นอย่างมาก  เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบัน มีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ 

    ปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุได้แก่ ปัญหาสุขภาพ   ดังนั้นการตรวจสุขภาพ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคย่อมดีกว่ารอให้มีปัญหาสุขภาพแล้วจึงค่อยมาพบแพทย์ 

     “วัคซีน”  ก็เป็นส่วนหนี่ง   ที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ช่วงวัยเด็กหากฉีดวัคซีนครบแล้ว เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนซ้ำอีก เพราะร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันโรคอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงวัคซีนที่เคยฉีดนั้น ไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต เพราะภูมิคุ้มกันโรคจากวัคซีนนั้นจะเสื่อมลงไปตามอายุที่มากขึ้น ดังนั้น เมื่ออายุที่มากขึ้นอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ ก็ยังคงต้องได้รับการฉีดวัคซีนอยู่เป็นประจำ ซึ่งวัคซีนนอกจากจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้แล้ว ยังช่วยลดโอกาสการรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้ออีกด้วย
    

 
- วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ถือเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและระบาดเป็นประจำ  แนะนำผู้สูงอายุและบุคลลซึ่งใกล้ชิดอยู่กับสูงอายุ ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีในช่วงต้นฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาว

- วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ  
เชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส  เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดโรคติดเชื้อที่รุนแรง  เช่น โรคปอดอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ทีมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต
แนะนำผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 2 ชนิด    เริ่มชนิดแรก  13 สายพันธุ์ 1 เข็ม            ตามด้วยชนิดสอง 23 สายพันธุ์ โดยห่างกัน 8 สัปดาห์

- วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด  
โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสอีสุกอีใสที่เคยได้รับมาในอดีต เมื่ออายุเพิ่มขึ้นหรือเจ็บป่วย ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง จึงกลับมาเป็นในรูปงูสวัด ซึ่งเป็นตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท    แนะนำผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม

- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก  
โรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก เป็นโรคที่มีความรุนแรง สามารถพบได้มากในผู้สูงอายุ และพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคเพิ่มสูงขึ้น
แนะนำ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 1 เข็ม กระตุ้นทุก 10 ปี 


 

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours