• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

บริการตรวจเชื้อ COVID–19

บริการตรวจเชื้อ COVID–19


 บริการตรวจ COVID–19 

ราคาพิเศษ 3,500 บาท

(จากปกติ ราคา 5,000 บาท)
**ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 

ระยะเวลาวันนี้ - 28 ก.พ. 2564 
 

 

 

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ พร้อมให้บริการ
ตรวจเชื้อ COVID – 19
ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้กังวล
รู้ผลภายใน 24 ชม.

** กรุณานัดหมายล่วงหน้า  ก่อนเข้ารับบริการ **
ตรวจทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.                                                                

หมายเหตุ
ราคารวม   
-  ค่า Lab                                                                                      
- ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ                                                                               
- ใบรับรองแพทย์                                                                              

*** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***

นัดหมายที่นี่ 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
02 348 7000
Line @Theptarin

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours