• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ค้นหาความเสี่ยงกับความแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

  • หน้าหลัก
  • ค้นหาความเสี่ยงกับความแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
ค้นหาความเสี่ยงกับความแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

 คุ้ม 1 

ราคาพิเศษ 4,000 บาท

(จากปกติ ราคา 8,000 บาท)

 

 คุ้ม 2  

ราคาพิเศษ 2,000 บาท

(เมื่อซื้อคู่กับแพคเกจตรวจสุขภาพ Healthy life, Better life, Premium life)

 


ค้นหาความเสี่ยงกับความแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)
 
ตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ คืออะไร
คือการตรวจหาปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)  
โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ซึ่งแคลเซียมหรือหินปูนในผนังหลอดเลือดหัวใจ แสดงถึงความเสื่อมและการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจ  สามารถตรวจพบได้ก่อนที่จะมีการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งนำไปสู่การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายและเสียชีวิตเฉียบพลัน โดยแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจไม่ได้พบเฉพาะผู้ที่มีอายุมากเท่านั้น แต่ยังพบได้ในคนที่มีไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ เป็นต้น

หากตรวจไม่พบแคลเซียมหรือหินปูนที่ผนังหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ (Coronary calcium score) หรือพบค่าเป็น 0 จะบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงที่จะมีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต่ำมาก ในทางตรงกันข้ามหากค่า (Coronary calcium score) สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าที่มากกว่า 400 จะบ่งชี้ว่าคุณอาจจะมีหลอดเลือดตีบแล้วและมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภายในระยะเวลา 2-5 ปีสูงมาก แม้ว่าจะมีอาการหรือไม่มีก็ตาม

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้มีอะไรบ้าง
  •   ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
  •   ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
  •   มีโรคประจำตัวเช่น ไขมันในเลือดสูง , โรคเบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง
  •   สูบบุหรี่
  •   อ้วน/เครียด/ไม่ชอบออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่อง CT Scan
    การตรวจวัดปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan)   เป็นการตรวจที่ไม่อันตราย ไม่เจ็บตัว ไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี และไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ใช้เวลาตรวจประมาณ 10-15 นาที  หลังตรวจสามารถทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้                                        เครื่องนี้มีความเร็วในการแสกนภาพสูง สามารถแสกนภาพขณะที่หัวใจเต้นได้ดี และบอกถึงปริมาณคราบหินปูนที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจได้แม่นยำและภาพคมชัดต่อเนื่อง แพทย์จึงสามารถใช้เครื่องนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงของความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของผู้ป่วยแต่ละรายได้

 

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours