• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ตรวจ EST, ECHO 2,500 บาท เมื่อซื้อ Check-up Package

ตรวจ EST, ECHO 2,500 บาท เมื่อซื้อ Check-up Package

เช็คสุขภาพกันเถอะ!!

 
เมื่อซื้อ CHECK-UP PACKAGE
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์
รับสิทธิ์ตรวจ EST, ECHO

ราคาพิเศษ 2,500 บาท


วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

 

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours