• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 

ก้าวสู่ชีวิตคู่...อย่างมั่นใจ แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน


ก้าวสู่ชีวิตคู่...อย่างมั่นใจ แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ช่วงต้นปี มักเป็นช่วงสัญญาณลั่นระฆังวิวาห์สำหรับหลาย ๆ คู่รัก รวมถึงเดือนแห่งความรักนี้ แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตคู่ นั่นก็คือการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

Q : ทำไมจึงต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน?
A : การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน มีความแตกต่างจากการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป เพราะการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก็เพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อต่างๆ ที่สามารถแพร่ระบาดไปยังคู่ครอง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร

รายการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ได้แก่
1. การตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิส ไวรัสตับบี เพื่อป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2. การตรวจหาโรคและพาหะธาลัสซีเมีย(ถ่ายทอดทางพันธุกรรม) เพื่อหาคู่เสี่ยงของการมีบุตรเป็นธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ซึ่งจะมีอาการซีด ตับม้ามโต ตัวเหลืองตาเหลือง โครงหน้าผิดรูป เจริญเติบโตช้า บางชนิดจะเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์

3. การตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน เพื่อรับวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันก่อนมีบุตร ในกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน

4. การตรวจหากรุ๊ปเลือด Rh-Negative ที่อาจเป็นสาเหตุให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้

5. การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด (CBC)

ทั้งนี้แพทย์จะให้คำแนะนำเพื่อการรักษาหรือเตรียมความพร้อม เพื่อการเริ่มต้นครอบครัวที่สมบูรณ์ต่อไป
ครองคู่ สร้างครอบครัวอย่างมีสุข ด้วยการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานน
ะคะ

บทความโดย
▪พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ปรึกษาและนัดหมายแพทย์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
https://www.theptarin.com/th/แพ็คเกจ-โปรโมชั่น/8/โปรแกรมตรวจสุขภาพ-ก่อนแต่งงาน
แผนกสูตินรีเวช เบอร์ 02-348-7000 ต่อ 3215-3217
นัดหมายแพทย์ เบอร์ 02-348-7000 ต่อ  2106
Line : Theptarin

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours