• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

HPV Vaccine โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งในเด็กผู้ชาย

  • หน้าหลัก
  • HPV Vaccine โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งในเด็กผู้ชาย
HPV Vaccine โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งในเด็กผู้ชาย


แนะนำให้เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิง(อายุ 9-45ปี) และผู้ชาย(9-26ปี)

ในเด็กแนะนำฉีดที่อายุ11-12ปี

ผู้ชายให้ฉีดชนิด4สายพันธุ์ เพื่อป้องกันมะเร็งรูทวารด้วย


วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ประมาน 70 – 80% ซึ่งเริ่มฉีดได้ทั้งเด็กหญิงและชายหรือก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ โดยอยู่ในความดูแลจากแพทย์ โดยแนะนำให้ฉีด 2 เข็ม ในผู้ที่อายุไม่เกิน15ปี และฉีด3เข็ม ในผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV

เนื่องจากเด็กยังไม่มีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้เด็กยังสามารถตอบสนองและสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าผู้ใหญ่ แต่จากการวิจัยสามารถเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ การฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิต้านทานไวรัสได้ 2 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นไวรัสที่พบบ่อยและเป็นสายพันธุ์สำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก คือ สายพันธุ์ 16 และ 18

นอกจากนี้ ในผู้ชายวัคซีนป้องกัน HPV ชนิด 4 สายพันธ์ ยังสามารถสร้างภูมิป้องกันหูดหงอนไก่ได้ถึง 90%
แต่อย่างไรก็ดีในรายที่ฉีดวัคซีนจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน แนะนำให้เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิง(อายุ 9-45ปี) และผู้ชาย(9-26ปี)
***ในเด็กแนะนำฉีดที่อายุ11-12ปี
***ผู้ชายให้ฉีดชนิด4สายพันธุ์ เพื่อป้องกันมะเร็งรูทวารด้วย

บทความโดย
▪พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ปรึกษาและนัดหมายแพทย์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
https://www.theptarin.com/th/แพ็คเกจ-โปรโมชั่น/1/โปรแกรมตรวจสุขภาพ-ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล
02-348-7000
Line : Theptarin

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours